Pärnu Kunstidemaja
Pärnu Kunstidemaja
Pärnu Kunstidemaja
Kunst
Vaata sisupuud

Kunstide Majas tegutseb hetkel 2 kunstistuudiot, kus põhiliselt saab tegeleda maalimise, graafika, joonistamise ja keraamikaga. Lisaks on aga igal kunstistuudiol veel oma kitsam ala millega tegeletakse põhjalikumalt. Kuid alati kehtib reegel, et laps võib tegeleda omale meelepärasema kunstialaga.

 

Kunstide Maja õpilased võtavad edukalt osa mitmetest huvitavatest kunstikonkurssidest, kus ikka ja alati saavutatakse auhinnalisi kohti.

 

 

Silvia Nõukase Kunstistuudio

 

Kunstistuudios saavad õppida õpilased 7-19 eluaastani.Jaotatud kolme vanuseastmesse:algajad,edasijõudnud ja stuudio.Põhiained on:joonistamine,maalimine,kompositsioon,vormi- ja värviõpetus,graafika.Stuudio õpilased saavad lisaks õppida joonestamist(geomeetriline- ja ehitusjoonestamine),kalligraafiat.Astme lõpetamisel saab vastava tunnistuse.Stuudios on võimalik saada ettevalmistust kunstikõrgkooli astumiseks.Arhitektuuri õppima soovijatel lisandub ka makettide valmistamine.

 

Meie õpilaste tööd on osalenud paljudel rahvusvahelistel konkurssidel saavutades kõrgeid kohti ja tunnustust.Traditsioonilised on meie kevadnäitus Pärnu teatris ja jõulunäitus Pärnu Haiglas.Aastaringi võib meie õpilaste töid näha Pärnu Kunstide Majas.

 

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas.

 

Kontakt tel. 53991329 või e-mail silviaoukas@gmail.com

 

Anu Ojamaa kunstistuudio

(keraamika, klaasikunst, tekstiilimaal, mosaiik jm tarbekunst)

 

Kunstistuudio tunnuseks on, et lisaks traditsioonilisele kunstiõppele saab õppida tarbekunsti, sh ruumikujunduslikku tarbekunsti.

 

Õppida saad joonistamist, maalimist, graafikat, kompositsiooni, värviõpetust ning tegema ja kasutama kujutava kunsti erinevaid tehnikaid. Tarbekunstist õpetan sulle vormiõpetust, keraamikat, klaasipõletustehnikaid, vitraaži, tekstiilimaalitehnikaid, mosaiiki ja muidugi teeme ka meisterdamistöid (vt. pilte galeriist).

 

Õppetegevuse eesmärgiks on:

 

* loomevõimete avastamine

 

* eakohase mitmekülgse kunstihariduse andmine

 

* ettevalmistus kunstiõpingute jätkamiseks

 

* kujundada isiksust, kes mõtleb ja tegutseb loovalt, julgeb oma isikupäraseid andeid arendada ja avaldada oma loomingus.

 

* oskus teha valikuid ja kujundada hea maitse kogu eluks.

 

 

Minu õpilastel on võimalus end proovile panna erinevaid konkursitöid tehes. Õppeaasta jooksul võtame osa paljudest vabariiklikest ja rahvusvahelistest kunstikonkurssidest. Näiteks eelmisel aastal said rahvusvahelistel võistlustel auhinnad Elis Loog, Teresa Pulk. Vabariiklikel konkurssidel saavutasid auhinnatud kohad Liis Tint, Ketlin Käpp, Bianca Rahnoja, Gertrud Luks, Olga Nikulina, Sven Anderson, Nele Leit-Teetlaus. Kunstnike Liidu auhinna sai Bianca Rahnoja. Aktiivse kunstitegemise läbi areneb kunstitaju ja fantaasia. Minu kunstiklassi õpilased on väga edukad edasisel elukutse valikul. Kunstiõpe on igal erialavalikul lisaväärtuseks.

 

Paljud lapsed õpivad aastaid ning jõuavad meistrite ateljeesse - tarbekunsti harrastamine toetab loovat mõtlemist ning õpilastele on tore võimalus eksponeerida oma töid kodulinnas ja mujal. Lisaks traditsioonilistele näitustele - kevadeti Pärnu teatris Endla, Jõulunäitus Pärnu Haiglas ja 3-4 näitust Pärnu Kunstide Majas - on konkurssidel auhinnatud töid eksponeeritud Tallinna Kullo Galeriis, Õpetajate Majas, Rahvusraamatukogus, Viru Keskuses. Me näituse paigad Pärnus on ka raamatukogu, Pärnu Raekoda, Krediidipank, sanatoorium „Tervise" kohvik - Kunstide Maja on Pärnus hästi nähtaval.

 

Õpilased teevad oma loomingut kolmes erinevas vanuserühmas:

 

Teel Kunstimaailma (1.- 4. klass). Põhitegevuseks on joonistamine ja maalimine, kunstitehnikate õppimine, fantaasia arendamine, käelise tegevuse edendamiseks savitööd ja meisterdustööd.

 

Kunst ja Tarbekunst (5.-8. klass). Põhirõhk on õpilase Sinu loovuse arendamisel. Traditsioonilise kunstiõppe kõrval teeme erinevat tarbekunsti, sh vitraaži, mosaiiki jm ruumikujundustöid. Näiteks on Sul võimalik kujundada siidimaalis salli.

 

Meistrite Ateljee (9.- 12. klass). Järjepidev töö on teinud Sinust meistri. Omandanud teadmisi ja töövõtteid, on Sul võimalik teostada sinu enda originaalseid ideekavandeid, kombineerides erinevaid materjale omavahel. Nii jõuad kunstitegemise saladuste juurde. Peagi avastad enda jaoks meeliskunstiala, millega saad tegeleda süvendatult. Sul on võimalik arendada oma loovust, säilitades isikupära ja lihvida oma tehnilisi oskusi.

 

Olen vanemõpetaja, kunsti õpetanud üle kahekümne aasta.

 

anu.ojamaa@gmail.com

Telefon: 55 433 79

 

(vt. pilte galeriist).

 

 

 

 

 

44 41 798 - kantselei, 44 31 395 - garderoob. Pühavaimu 8 Pärnu, 80010. E-mail: Parnu.kunstidemaja@parnu.ee