Pärnu Kunstidemaja
Pärnu Kunstidemaja
Pärnu Kunstidemaja
KKK
Vaata sisupuud
Prindi see leht
KORDAMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

 

 

1. Kui vanalt saab õppida Pärnu Kunstide Majas ?

 

Huvikooli õppuriteks on eelkõige lapsed ja noored vanuses 3-19 eluaastat.

 

Huvikoolis võivad õppida ka täiskasvanud (eraldi hinnakirja alusel). Huvikoolis õppivatele täiskasvanutele laienevad "Täiskasvanute koolituse seaduse" vabaharidusliku koolituse sätted.

 

 

2. Kas saab osaleda õppetöös laps /noor kui ta ei ole Pärnu linna sissekirjutatud?

 

Jah saab. Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn, on õppuri huvikooli vastuvõtmise aluseks lapsevanema avaldus ja õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse garantiikiri huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise kohta (v.a Pärnu Lasteküla lapsed).[RT IV, 13.03.2012, 1- jõust. 16.03.2012]

 

 

3. Milleks on vajalik garantiikiri ?

 

Garantiikiri näitab et õppuri elukohajärgne kohalik omavalitsus on nõus tasuma igakuiselt huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumust. Kunstide Maja õpilaskoha arvestuslik maksumus 2017.a. on 60.- €.

 

 

4. Kui tavakoolis on koolivaheaeg, kas siis Pärnu Kunstide Majas toimub õppetöö?

 

Üldjuhul mitte, kuid soovi või vajaduse korral võib õpetaja õpilastega kokkuleppel siiski tunde teha.

 

 

5. Kui õpilane haigestub, kas siis peab terve kuu eest tasuma ?

 

Kui haigus on kestnud alla kuu aja siis peab, aga kui üle kuu siis mitte.

 

 

Pärnu Linnavalitsuse 28.11.2011 nr 15 määruse punkt 5 ütleb:

 

 

Õppuri pikaajalisel puudumisel õppetöölt haiguse tõttu arvestatakse selle aja eest makstud õppetasu järgmise perioodi õppetasu ettemaksuks. Tasaarvestuse aluseks on arstitõend (aktsepteerime ka lapsevanema kirjalikku avaldust), mis esitatakse huvikoolile hiljemalt haigusele järgneva kuu 05. kuupäevaks.

 

 

6. Kuidas saab tasuda õppemaksu ?

 

 

Õppemaksu saab maksta õppetasu maksmise lepingu alusel pangaülekandega.

 

Maksmisel palume jälgida et kasutate õiget viitenumbrit.

 

Makstud summad kajastuvad selle isiku tuludeklaratsioonis kelle pangakontolt on ülekanne tehtud.

 

 

7. Juhul, kui lapsevanemal on ette tasunud ent laps enam ei soovi osaleda õppetöös, kas ettemakstud õppemaksu saab tagasi?

 

 

Pärnu Linnavalitsuse 28.11.2011 nr 15 määruse punkt 6 ütleb:

 

 

Õppuri õpingute katkestamisel huvikoolis tagastatakse poolaasta makse korral õppetasu ettemaks õpingute katkestamisele järgnevast kuust. Õppetasu ettemaksu tagastamise aluseks on õppetasu maksja avaldus, mis esitatakse huvikooli direktorile hiljemalt õpingute katkestamisele järgneva kuu 05. kuupäevaks.

 

 

8. Mida teha, kui lapsevanemal on leping kaduma läinud?

 

 

Pöörduge kantseleisse telefonil 44 41798 või saatke e-kiri aadressil opmaja@parnu.ee , saadame Teile lepingu koopia.

 

 

9. Kui mul on veel küsimusi seoses õppetööga, kelle poole pöörduda?

 

Palun kasutage järgmisi variante:

 

Pärnu Kunstide Maja kodulehel on telefoninumbrid, meili aadress ja õpetajaga otse suheldes.

 

 

10. Kes saavad õppemaksusoodustust?

 

 

Pärnu Linnavalitsuse 24. juuni 2014 nr 308 korraldus sätestab:

 

 

2.1 Soodustust võib rakendada õppuritele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistrisse on kantud Pärnu linn ja kes:

 

2.1.1 on õppetöös ja konkurssidel/võistlustel saavutanud silmapaistvaid tulemusi;

 

2.1.2 osalevad mitmes huviringis;

 

2.1.3 on majanduslikult vähekindlustatud peredest;

 

2.1.4 on erivajadustega.

 

 

 

11. Mis kuupäevaks tuleb õppemaksusoodustuse avaldused esitada?

 

 

2.4 Õppetasu maksmise soodustuse rakendamise aluseks on huvikooli direktorile esitatud õppetasu maksja või huvikooli õpetaja sellekohane avaldus koos põhjendava selgitusega. Avaldused esitatakse huvikooli direktorile tähtajaga 20. september ja 20. jaanuar.

 

 

 

 

 

 

12. Kuidas saab laps, kes ei ole Pärnusse sisse kirjutatud ja soovib käia mitmes huviringis, seda siiski teha?

 

 

a) vallast tuleks küsida iga huviringi jaoks garantiikiri (senine praktika näitab et antakse ainult 1 ringi jaoks ja üle 6 aastastele)

 

b) vanem peab selle huviringi eest mille jaoks pole garantiikirja ise maksma nii selle summa mida muidu vald oleks maksnud + tavaline igakuine õppemaks. Sellisel juhul sõlmitakse vanemaga 2 eraldi lepingut.

 

c) kellel on võimalik võib lapse Pärnu linna sisse registreerida, siis pole garantiikirju vaja. Samas peab arvestama asjaoluga, et kui tegelik elukoht on endiselt maal, siis vald ei anna enam tasuta bussisõidukaarti.

 

 

13. Kuidas taotleda tasuta bussisõidukaarti?

 

Palume oma lapse õpetajale teada anda, et soovite tasuta bussisõidukaarti.

 

Taotluses palume märkida ära lapse nimi, huviring, elukoha valla nimetus, peatuste nimed mida kasutatakse sõidul (kuni 3 tk.) ja mis nädalapäevadel sõidetakse.

 

Kunstide Maja edastab taotlused valdadesse, kus need kooskõlastatakse ja edasi saadetakse need bussifirmadesse kes väljastavad kaardid. Need kellel on eelmise aasta kaart, uut kaarti ei saa, vaid neile laetakse sõidukorrad automaatselt peale.

 

Sõidukorrad laetakse kaardile korraga septembrist-detsembrini ja siis jaanuarist- juunini. Seetõttu on vanematel vaja taotlused teha iga aasta septembris ja jaanuaris.

 

 

 

44 41 798 - kantselei, 44 31 395 - garderoob, 44 45 850 - faks. Pühavaimu 8 Pärnu, 80010. E-mail: opmaja@parnu.ee