Pärnu Kunstidemaja
Pärnu Kunstidemaja
Pärnu Kunstidemaja
KKK
Vaata sisupuud
Prindi see leht
KORDAMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

 

 

1. Kui vanalt saab õppida Pärnu Kunstide Majas ?

 

Huvikooli õppuriteks on eelkõige lapsed ja noored vanuses 3-19 eluaastat.

 

Huvikoolis võivad õppida ka täiskasvanud (eraldi hinnakirja alusel). Huvikoolis õppivatele täiskasvanutele laienevad "Täiskasvanute koolituse seaduse" vabaharidusliku koolituse sätted.

 

 

2. Kas saab osaleda õppetöös laps /noor kui ta ei ole Pärnu linna sissekirjutatud?

 

Jah saab. Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn, on õppuri huvikooli vastuvõtmise aluseks lapsevanema avaldus ja õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse garantiikiri huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise kohta (v.a Pärnu Lasteküla lapsed).[RT IV, 13.03.2012, 1- jõust. 16.03.2012]

 

 

3. Milleks on vajalik garantiikiri ?

 

Garantiikiri näitab et õppuri elukohajärgne kohalik omavalitsus on nõus tasuma igakuiselt huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumust.

 

4. Kui tavakoolis on koolivaheaeg, kas siis Pärnu Kunstide Majas toimub õppetöö?

 

Üldjuhul mitte, kuid soovi või vajaduse korral võib õpetaja õpilastega kokkuleppel siiski tunde teha.

 

 

5. Kui õpilane haigestub, kas siis peab terve kuu eest tasuma ?

 

Kui haigus on kestnud alla kuu aja siis peab, aga kui üle kuu siis mitte.

 

 

Pärnu Linnavalitsuse 28.11.2011 nr 15 määruse punkt 5 ütleb:

 

 

Õppuri pikaajalisel puudumisel õppetöölt haiguse tõttu arvestatakse selle aja eest makstud õppetasu järgmise perioodi õppetasu ettemaksuks. Tasaarvestuse aluseks on arstitõend (aktsepteerime ka lapsevanema kirjalikku avaldust), mis esitatakse huvikoolile hiljemalt haigusele järgneva kuu 05. kuupäevaks.

 

 

6. Kuidas saab tasuda õppemaksu ?

 

 

Õppemaksu saab maksta õppetasu maksmise lepingu alusel pangaülekandega.

 

Maksmisel palume jälgida et kasutate õiget viitenumbrit.

 

Makstud summad kajastuvad selle isiku tuludeklaratsioonis kelle pangakontolt on ülekanne tehtud.

 

 

7. Juhul, kui lapsevanemal on ette tasunud ent laps enam ei soovi osaleda õppetöös, kas ettemakstud õppemaksu saab tagasi?

 

 

Pärnu Linnavalitsuse 28.11.2011 nr 15 määruse punkt 6 ütleb:

 

 

Õppuri õpingute katkestamisel huvikoolis tagastatakse poolaasta makse korral õppetasu ettemaks õpingute katkestamisele järgnevast kuust. Õppetasu ettemaksu tagastamise aluseks on õppetasu maksja avaldus, mis esitatakse huvikooli direktorile hiljemalt õpingute katkestamisele järgneva kuu 05. kuupäevaks.

 

 

 

9. Kui mul on veel küsimusi seoses õppetööga, kelle poole pöörduda?

 

Palun kasutage järgmisi variante:

 

Pärnu Kunstide Maja kodulehel on telefoninumbrid, meili aadress ja õpetajaga otse suheldes.

 

 

10. Kes saavad õppemaksusoodustust?

 

 

Pärnu Linnavalitsuse 24. juuni 2014 nr 308 korraldus sätestab:

 

 

2.1 Soodustust võib rakendada õppuritele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistrisse on kantud Pärnu linn ja kes:

 

2.1.1 on õppetöös ja konkurssidel/võistlustel saavutanud silmapaistvaid tulemusi;

 

2.1.2 osalevad mitmes huviringis;

 

2.1.3 on majanduslikult vähekindlustatud peredest;

 

2.1.4 on erivajadustega.

 

 

 

11. Mis kuupäevaks tuleb õppemaksusoodustuse avaldused esitada?

 

 

2.4 Õppetasu maksmise soodustuse rakendamise aluseks on huvikooli direktorile esitatud õppetasu maksja või huvikooli õpetaja sellekohane avaldus koos põhjendava selgitusega. Avaldused esitatakse huvikooli direktorile tähtajaga 20. september ja 20. jaanuar.

 

 

 

 

 

 

12. Kuidas saab laps, kes ei ole Pärnusse sisse kirjutatud ja soovib käia mitmes huviringis, seda siiski teha?

 

 

a) vallast tuleks küsida iga huviringi jaoks garantiikiri (senine praktika näitab et antakse ainult 1 ringi jaoks ja üle 6 aastastele)

 

b) vanem peab selle huviringi eest mille jaoks pole garantiikirja ise maksma nii selle summa mida muidu vald oleks maksnud + tavaline igakuine õppemaks. Sellisel juhul sõlmitakse vanemaga 2 eraldi lepingut.

 

c) kellel on võimalik võib lapse Pärnu linna sisse registreerida, siis pole garantiikirju vaja. Samas peab arvestama asjaoluga, et kui tegelik elukoht on endiselt maal, siis vald ei anna enam tasuta bussisõidukaarti.

 

 

13. Kuidas taotleda tasuta bussisõidukaarti?

 

Palume oma lapse õpetajale teada anda, et soovite tasuta bussisõidukaarti.

 

Taotluses palume märkida ära lapse nimi, huviring, elukoha valla nimetus, peatuste nimed mida kasutatakse sõidul (kuni 3 tk.) ja mis nädalapäevadel sõidetakse.

 

 

________________________________________________________________________________________

 

1. Mis muutub alates 1. septembrist 2017.a. võrreldes varasema korraga

 

Alates sellest õppeaastast seotakse õpilase tasuta sõiduõigus Pärnu maakonna avalikel bussiliinidel iga õpilase isikukoodiga ning selle kaudu isikustatud bussikaardiga, mida õpilane bussis kasutab. Kogu õpilaste tasuta sõiduõiguse väljastamisega seotud tegevus on bussifirmadest üle viidud MTÜ-sse Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK).

 

Varasemalt bussifirmade poolt väljastatavad õpilaste tasutasõidu kaardid sellest õppeaastast enam ei tööta, sest kõigis bussides on uued kassaseadmed, mis loevad ainult uusi bussikaarte, nn „viipekaarte".

 

2. Kuidas toimub tasuta sõiduõiguse taotlemine

 

Üldharidus- ja huvikoolid esitavad oma tasuta sõiduõigust vajavate õpilaste nimekirjad kohalikele omavalitsustele kinnitamiseks samal kujul ja sama moodi kui varem. Taotlustes peab olema kirjas vähemalt iga õpilase nimi, isikukood, kool, elukoha omavalitsus, taotletavad erinevad kooli-, kodu- ja ümberistumispeatuste vahemikud, sõidukordade arv nädalas, periood ja sõidukordade arv taotletavas perioodis.

 

Kohalikud omavalitsused edastavad kinnitatud taotlused tasuta sõiduõiguse vormistamiseks Pärnumaa Ühistranspordikeskusele aadressil vilja@pytk.ee , telefon 17018

 

Need taotlused, mida omavalitsused on jõudnud augustikuus vedajatele ära saata, saadeti vedajatelt edasi PÜTK-sse ning omavalitsused neid uuesti saatma ei pea.

 

3. Kuidas ja kui kiiresti vormistatakse õpilasele tasuta sõiduõigus

 

Tasuta sõiduõigus (sõidukordade arv, peatuste vahemikud, tähtaeg) seotakse PÜTK töötaja poolt õpilaste isikukoodiga. Kohe, kui see on tehtud, hakkab see ka kehtima.

 

Kõik need tasuta sõidud, mis kehtivad 2017 esimese õppeveerandi lõpuni, püüame koostöös piletisüsteemi arendajaga, AS Ridango, vanast süsteemist uude automaatselt üle tuua. Sellega läheb paar nädalat aega, sest tegemist on kümnete tuhandete andmeväljadega, mida tuleb enne üleslaadimist kontrollida ja vajadusel parandada.

 

Loodame kõigi õpilaste tasutasõidu õiguse siduda isikukoodidega hiljemalt 24. septembriks.

 

4. Kuidas õpilane oma tasuta sõiduõigust bussis kasutada saab

 

Õpilased saavad tasuta sõiduõigust kasutada oma isikustatud bussikaarti igal bussi sisenemisel valideerides.

 

Bussikaardiks sobib Pärnumaa Ühiskaart, Pärnu ja ümbruskonna koolide e-õpilaspilet, ISIC-kaart, Tallinna, Tartu jm ühiskaardid jne.

 

Tasuta sõiduõiguse saab bussikaarti valideerides ainult siis, kui bussikaart on isikustatud. Isikustamine on konkreetse bussikaardi sidumine isikukoodiga. Seda saab teha iseteeninduses https://parnu.pilet.ee/personalise või müügipunktides.

 

Kui bussikaardil ei ole pilti ja nime, tuleb bussis kaasas kanda ka pildiga dokumenti.

 

Bussikaardi valideerimiseks tuleb see asetada vastu validaatorit.

 

5. Kuidas õpilane omale bussikaardi saab

 

Kui õpilased saavad koolist e-õpilaspileti, siis saab seda bussikaardina kasutada. Ülejäänud tasuta sõiduõigusega õpilased, kellel ei ole bussikaarti, saavad esimese Pärnumaa Ühiskaardi oma koolist tasuta. PÜTK toimetab tasuta jagatavad Pärnumaa Ühiskaardid koolidesse esimesel võimalusel, septembri esimestel nädalatel.

 

Kui bussikaart ära kaob, saab müügipunktidest osta uue kaardi. Kui kadunud bussikaart oli isikustatud, ei lähe sõiduõigused ja bussiraha kaduma vaid kanduvad uue kaardi isikustamise käigus kohe uuele kaardile üle.

 

Müügipunktideks on Omniva postkontorid Pärnu linnas ja maakonnas, R-kioskid, Selverite infoletid ja Bussijaama kassad.

 

6. Mida teha, kui bussikaart ära kaob või ei tööta

 

Kui bussikaart ära kaob, saab müügipunktidest osta 2 € eest uue kaardi. Kui kadunud bussikaart oli isikustatud, ei lähe sõiduõigused ja bussiraha kaduma vaid kanduvad uue kaardi isikustamise käigus kohe uuele kaardile üle.

 

Bussikaardi kaotamise korral tasub kõigepealt helistada või meilida 24 h töötavatele AS Ridango infotelefonidele: tasuta telefon 611 8000 või tasuline telefonil 11800, e-mail info@pilet.ee ja kaart sulgeda. Siis ei saa sellel olevat raha või sõiduõigust keegi kasutada. Samasse kohta tasub helistada või kirjutada ka siis, kui kaart ei tööta.

 

Muudes küsimustes tasub helistada esmaspäevast reedeni kell 9.00 - 16.00 Pärnumaa Ühistranspordikeskusesse telefonil 17018 või meilida info@pytk.ee

 

7. Kui kaua bussikaart kehtib ja mida sellega veel teha saab

 

Bussikaardil ei ole kehtivuse aega. Kehtivuse aeg on aga kaardiga (st isikukoodiga) seotud sõiduõigustel. Bussikaardi kohta uuri lähemalt iseteeninduse lehelt internetis https://parnu.pilet.ee

 

Isikustatud bussikaart võimaldab osta õpilastele mõeldud tunni- ja perioodipileteid nii Pärnu linnas, maakonnas kui ka teistes linnades ja maakondades, kus on kasutusel Ühiskaart.

 

Bussikaardile saab laadida raha piletimüügikohtades kui ka maaliinide bussijuhi kaudu.

 

8. Kuidas saab sõita septembrikuus, kui kõigil õpilastel bussikaarte veel ei ole

 

Sarnaselt eelmistele aastatele kulub septembrikuu sõiduõiguste vormistamisele. Loodame uue süsteemi toimima saada alates 25. septembrist. 1.- 24. septermbrini soovitame õpilastele kaasas kanda eelmist sõidukaarti, millel on lubatud marsruut ja õpilase nimi kirjas. Kui kaart on kadunud või pole seda varasemalt olnudki, saab samuti probleemideta sõita. Bussijuhid ja kontrolörid teavad olukorda ja suhtuvad mõistvalt. Bussikaardi kaasaskandmine ja vajadusel esitamine annab kindlustunde lapsele, et ei teki vaidlust selles, kas tegemist on ikka kooli või huvikooli ja kodu vahelise sõiduga. Siiski, kedagi maha ei tõsteta.

 

Järgmisel aastal oleme tänu uuele piletisüsteemile juba tunduvalt operatiivsemad.

 

9. Mõned selgitused peatuste vahemike kohta tasutasõidu taotlemisel

 

Taotletatavate peatuste vahemike osas tuleb arvestada, et need vastaksid õpilase erinevatele sõiduvajadustele. Vahemike alg- ja lõpp-peatused peavad lapse poolt kasutataval bussiliinidel olemas olema.

 

Näited:

 

õpilasele taotletakse tasuta sõiduõigust peatuste vahemikus Suigu - Pärnu bussijaam Õpilasel võib olla aga lisaks sellele vajadus mõnikord kasutada Are peatust ja neid busse, mis Suigusse ei sõida. Pärnu-Jaagupi ja Pärnu bussijaama vahel sõitvate busside sõiduplaanides ei ole Suigu peatust. Nende busside kassasüsteem ei saa seetõttu aktsepteerida tasuta sõitu Suigu ja Pärnu vahel. Õpilasele tuleks taotleda lisaks veel tasuta sõiduõigus peatuste vahemikus Are - Pärnu bussijaam, sest need peatused on otsebusside sõiduplaanis olemas.

 

õpilasele taotletakse tasuta sõiduõigust vahemikus Ahaste - Pärnu bussijaam Õpilasel võib olla aga aeg-ajalt vajadus kasutada ka busse, mis sõidavad Audru kooli peatuseni ning keeravad siis ära Tõstamaa poole. Selliste busside sõiduplaanis Ahaste peatust ei ole, mistõttu ei ole kassasüsteemil võimalik tuvastada lubatud peatuste vahemikku. Õpilasele tuleks taotleda lisaks vahemikule Ahaste - Pärnu bussijaam veel tasuta sõiduõigus peatuste vahemikus Audru - Pärnu bussijaam, et ta saaks kasutada erinevaid busse.

 

õpilane saab kasutada erinevaid „kodupeatusi", mis asuvad kodust sobival kaugusel, kuid erinevatel maanteedel, mida läbivad erinevad bussid. Näiteks Audru vallas, Rebasefarmis elav õpilane saab kasutada peatusi „Karuslooma" ja „Rebasefarmi". Talle tuleks taotleda vahemikud Karuslooma - Pärnu bussijaam ja ka Rebasefarmi - Pärnu bussijaam.

 

õpilasele taotletakse tasuta sõiduõigust vahemikus Madise - Vabaduse park

 

Need peatused on liini nr. 57 sõiduplaanis, mida teenindab ATKO Bussiliinid. Õpilasel võib olla aga aeg-ajalt vajadus kasutada ka Hansa Bussiliinide busse, millel nimetatud peatusi sõiduplaanis ei ole. Õpilasele tuleks taotleda sel juhul ka tasuta sõiduõigus vahemikus Jänesselja - Pärnu bussijaam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 41 798 - kantselei, 44 31 395 - garderoob. Pühavaimu 8 Pärnu, 80010. E-mail: opmaja@parnu.ee