Pärnu Kunstidemaja
Pärnu Kunstidemaja
Pärnu Kunstidemaja
Avaldus
Vaata sisupuud
Prindi see leht

 

 AVALDUS PÄRNU KUNSTIDE MAJA DIREKTORILE

 

 

Andmed õpilase kohta:

 

  

Eesnimi .............................................................................................

  

Perekonnanimi ............................................................................................

 

Isikukood .............................................................

 

Üldhariduslik kool ....................................................................... Klass ..........

   

Elukoht ....................................................................................................

            (rahvastikuregistri järgi)

 

 Linn/vald ...................................................................................................

 (kui õpilane ei ole sisse kirjutatud Pärnu linna, on vaja võtta kohalikust omavalitusest garantiikiri)

 

 Telefon ............................................................

 

 

 Õppetasu maksja : (Õppetasu maksjaga sõlmitakse õppetasu maksmise leping ja tasutud summad kantakse automaatselt selle isiku tuludeklaratsioonile, kes õppemaksu on tasunud)

  

Nimi ............................................................................................................

 

Isikukood ...............................................................

 

Töökoht ja amet .............................................................................................

 

Telefon .............................................. e-mail .................................................

 

Teise vanema andmed:

 

Nimi ............................................................................................................

 

Töökoht ja amet .............................................................................................

 

Telefon ...................................................................

 

  

Palun minu laps vastu võtta ....................................................................................

                                                    (õpetaja nimi ja ringi nimetus)

  

Olen nõus kehtestatud õppemaksuga ja kohustun tasuma lepingus näidatud tähtajaks.

 

 

 

" .......... " ............................................................ a.

 

(kuupäev)

 

 

 

Lapsevanema allkiri .............................................................

 

44 41 798 - kantselei, 44 31 395 - garderoob. Pühavaimu 8 Pärnu, 80010. E-mail: opmaja@parnu.ee