1. Arengukava

 

2. Põhimäärus

 

3. Garantiikirja blankett

 

4. Kunstide Maja kodukord

 

5. Õppekorralduseeskiri

 

 

Amphora avalik vaade