PÄRNU KUNSTIDE MAJA ÕPPETASUD
2018-2019 õppeaasta II poolaastal on:1. Solistiõpe, instrumendiõpe ja kunsti stuudiorühmad:
200,00 eurot (5 kuu eest) kuumaks 40,00 €2. Muusikakollektiivid (välja arvatud koorimuusika ringid),
tants, teater:
175,00 eurot (5 kuu eest) kuumaks 35,00 €3. Kunsti algajate ja edasijõudnute rühmad:

150,00 eurot (5 kuu eest) kuumaks 30,00 €4. Koorimuusika ringid:

50,00 eurot (5 kuu eest) kuumaks 10,00 €Õppetasude arvestamise aluseks on Pärnu Linnavalitsuse 26. juuni 2014 korraldus nr 308