PÄRNU KUNSTIDE MAJA ÕPPETASUD
2018-2019 õppeaasta I poolaastal on:1. Solistiõpe, instrumendiõpe ja kunsti stuudiorühmad:
160,00 eurot (4 kuu eest) kuumaks 40,00 €2. Muusikakollektiivid (välja arvatud koorimuusika ringid),
tants, teater:
140,00 eurot (4 kuu eest) kuumaks 35,00 €3. Kunsti algajate ja edasijõudnute rühmad:

120,00 eurot (4 kuu eest) kuumaks 30,00 €4. Koorimuusika ringid:

40,00 eurot (4 kuu eest) kuumaks 10,00 €Õppetasude arvestamise aluseks on Pärnu Linnavalitsuse 26. juuni 2014 korraldus nr 308