PÄRNU KUNSTIDE MAJA ÕPPETASUD
2017-2018 õppeaasta II poolaastal on:1. Solistiõpe, instrumendiõpe ja kunsti stuudiorühmad:


188,00 eurot (5 kuu eest) kuumaks 37,60 €2. Muusikakollektiivid (välja arvatud koorimuusika ringid),


tants, teater ja lastestuudio:


164,50 eurot (5 kuu eest) kuumaks 32,90 €3. Kunsti algajate ja edasijõudnute rühmad:


112,80 eurot (5 kuu eest) kuumaks 28,20 €4. Koorimuusika ringid:


47,00 eurot (5 kuu eest) kuumaks 9,40 €

 

 

 

Õppetasude arvestamise aluseks on Pärnu Linnavalitsuse 26. juuni 2014 korraldus nr 308