Pärnu Kunstidemaja
Pärnu Kunstidemaja
Pärnu Kunstidemaja
Muusika
Vaata sisupuud
Prindi see leht

Kõige enam käivad lapsed Kunstide Majas tegelemas muusikaga. Meil saab laulda kooris või ansamblis, julgematel on võimalus proovida solistiõpet. Lisaks saab õppida mängima muusikainstrumente.

 

 

 

Pärnu Kunstide Maja poistekoori ettevalmistuskoor

 

 

Pärnu Kunstide Maja poistekoori ettevalmistuskoor tegutseb aktiivselt alates 2007. aastast dirigent Evelin Mei juhendamisel. Ettevalmistuskoori eesmärgiks on õpetada poisse koos musitseerima, omandama laululist hingamist, rütmi, laval esinemist ning kaaslastega arvestamist.

Vastu võetakse poisse vanuses 5-8-eluaastat.

Poistekoori ettevalmistuskoor on 'hüppelauaks' Kunstide Maja poistekoori astumisel.

Ettevalmistuskoor esineb aastas mitmetel kontsertidel koos Kunstide Maja poistekoori ja Pärnu M. Lüdigi nim. Meeskooriga.

Traditsiooniks on saanud esinemised isadepäeval, Tartu Rahu aastapäeval, Vabariigi aastapäeval ja kevadkontserdil.

 

tel. 50 10 953

 

evelinmei@kunstidemaja.ee

 

 

 

 

 

Poistekoor

 

Pärnu Kunstide Maja poistekoor loodi 1998.a. Helvi Treibluti ja Anne Uusna poolt 2005.Kooris laulab 24 poissi vanuses 8-13 eluaastat. Koori dirigentideks on Marika Pärk (alates 2001. aasta jaanuarist) ja Evelin Mei (alates 2001. aasta septembrist). Koori kontsertmeister ja hääleseadja on tänaseni Anne Uusna.Aastas annab koor 10-12 kontserti.Koostööprojekte tehtud: M. Lüdigi nim. meeskooriga, Pärnu Kammerkooriga, Nõmme Huvikeskuse poistekooriga, Jalasjärvi lastekooriga, tütarlastekooriga „Ave", Pärnu noortekooriga, Minski poistekooriga „Parus". Üle-Eestilise poistekooriga „Kalev" ja Pärnu Linnaorkestriga koos astuti üles Muusikamoosil 2013 aastal . Ühisesituses kõlas kontserdimajas W.A.Mozarti Missa Brevis in G. Koos Pärnu linna erinevate kollektiividega osaleti 2015 Muusikamoosil L.Barti muusikali „Oliver" ette kandmisel.Alates 2003. aastast on koor osalenud iga-aastastes Eesti Meestelaulu Seltsi vabariiklikes laagrites. Koor osaleb aktiivselt kõikides EMLS-i poolt ellu kutsutud kontsertprojektides, näit. Tartu Rahu aastapäeva tähistamine, 24. veebr. lipuheiskamise tseremoonia.Koori esinemised toimuvad ka väljaspool Pärnu maakonda. Traditsiooniks on saanud 2-päevased kontsertreisid erinevate maakondade mõisakoolides (Võrumaal, Jõgevamaal, Põlvamaal ja Ida-Virumaal).Väljaspool Eestit on koor laulnud mitmel korral Soomes, Venemaal Novgorodi festivalil „Jõulukellad" ,Ungaris Egeri maakonnas, Peterburis Jaani kirikus, Minskis I Ülevalgevenelisel poiste-ja noorte meeskooride festivalil.Koor on osalenud ka rahvusvahelisel koorikonkursil: 2009.aastal Bratislavas (pronksdiplom poistesegakooride kategoorias. 2013. aasta kevadel saavutas poistekoor Poolas toimunud konkursil „Majowa Nutka" kaks hõbediplomit ( rahvalaulu-ja poplaulu kategoorias)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margrit Kitse Laulustuudio

 

Lauluansamblisse ootame lapsi vanuses 3.-6.aastat. Solistiõppesse ootame lapsi vanuses 7- 16 aastat. Seda ansamblit ja soliste hakkab juhendama Margrit Kits, kes on tegelenud väikeste laulujütsidega juba 8 aastat. Lauluansamblis püütakse läheneda igale lapsele individuaalselt ja leida üles need muusikalised tugevad küljed, millele toetudes saab last muusikaliselt edasi arendada. Põhieesmärk on lastele muusika kaudu anda positiivne elamus, et ka edaspidi jätkuks huvi muusika vastu.

 

Solistiks ootame lapsi, kes tahavad tegeleda tõsisemalt laulmisega. Oleme võitnud oma õpilastega Pärnu konkursil Sügisulg palju erinevaid kohti ja eripreemiaid. Aastal 2006 võitis Grand Prix konkursil Sügisulg Rosanna Lints ja 2009 Krisdelle Viljak.

 

Kontakt: margritkits@gmail.com tel. 5052964

 

 

 

 

 

Solistiõpe  - Aita Kaaver

 

Olen jõudnud ringiga tagasi oma lapsepõlve kodulinna. Rännakutelt olen kaasa võtnud mitmekülgse pagasi, mida soovin oma õpilastega jagada. Ootan solistiõppesse muusika- ja lauluhuvilisi lapsi ning noori 1.-12. klassini. Solistiõpe pakub turvalise ümbruse õpilase vokaalsete võimete avastamiseks ja arendamiseks. Tundides tutvume erinevate muusikastiilidega rahvamuusikast klassikani, et leida enda jaoks kõige omasem ja meelepärasem. Klassis on olemas võimendus, et harjutada mikrofonilaulu. Eesinemisvõimalused on piiramatud - kooli õpilaskontsertidest rahvusvaheliste konkurssideni.

 

Kontakt 5244499 aita.kaaver@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Solistiõpe - Jelena Derizemlja

 

 

 

Rahvamuusikaansambel "Cantelo"

 

Rahvamuusikaansambel „Cantelo" on loodud 1976. a.

Ansamblis mängivad rahvamuusikat armastavad noored ja juhendajateks on Tiit Erm ja Veiko Rea. Järgmisel aastal tähistame oma 40. aastapäeva ja selle aja jooksul on palju jõutud esineda nii Eestis kui ka välisriikides (Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa, Hispaania, Portugal, Kanada, Brasiilia).  Oma esinemiste mitmekesistamiseks oleme tihti kaasanud endaga lauluansambleid, soliste  ja rahvatantsijaid.

2007.a. suvel oli meil pikem kontsertreis Soome ja 2008.a. suvel võtsime osa Võru Folkloorifestivalist, 2009.a. esinesime pärimusmuusikafestivalil "Hiiu Folk", 2010. juulis astusime üles Ahvenamaa Merepäevadel. 2011.a. suvel võtsime osa XI noorte laulu- ja tantsupeost "Maa ja ilm". 2013 saavutasid Endla Murdi lauluistuudio solist Maret Palusalu ja "Cantelo" rahvusvahelisel konkursil "Euroopa noored 2013" Ukrainas rahvalaulu kategoorias Grand Prix ja 2014 Praha konkursil "Kuldsed talendid kuldses Prahas" samuti Grand Prix. Kontaktinfo tel. 4441798 või e-mail: opmaja@parnu.ee

 

 

 

 

 

 

 

Viiuliõpe

 

Viiuliõppes on teil võimalik õppida mängima pillilugusid rahvamuusikast klassikani. Oodatud on nii algajad kui ka edasijõudnud viiulihuvilised. Kuni sul endal veel viiulit ei ole, leiame sulle Kunstide Majas sobiva suurusega pilli ja poogna. Meil saab mängida nii soolot kui ka toredaid ansambleid. Teeme tutvust ka saatehäälte mängimise ning improvisatsiooniga. Koos leiame üles sellise muusika, mis just Sinule kõige rohkem huvi pakub. TULE MÄNGIMA! õpetaja Pirgit Rea e-mail: opmaja@parnu.ee

 

 

 

 

 

 

Viiul, Vioola - õp. Juri Potštar

 

 

 

 

Reet Nurmingu Akordionistuudio

 

 

Kontakt tel. 5289560,  email: reetnurming@hot.ee

 

Akordion on paljude võimalustega pill. Akordionimängija saab esineda solistina, mängida erinevate ansamblite koosseisus, akordioni saab kasutada lauljate ja teiste instrumentalistide saateks. Kasutades pilli registreid, annab akordion orkestraalse kõla (eriti tänapäevased moodsad pillid).

Akordionistuudio õppesse võtame igas vanuses õpilasi. Õppeaeg on vastavalt lapse soovidele ja võimetele jagatud kolme astmesse. Algul õpime individuaaltunnis selgeks pillihoiakud, esmased mänguvõtted ja algse noodikirja. Pillid on Kunstide Majas olemas, väikesed õpilased mängivad väikeste pillidega, edasijõudnud aga suuremate pillidega. Peale esmaste oskuste omandamist alustame kohe  ka koosmänguga, mis on õpilast arendav, huvitav ja tore suhtlemisvõimalus. Ansamblikoosseisudes on tore esineda ja neid võimalusi pakub Kunstide Maja palju. Kaks korda aastas korraldame õppe- ja puhkelaagrit Jõulumäel kus õpime selgeks repertuaari ja lapsed saavad ühismängude ja tegevuste kaudu ühiselt aega veeta.  Kui ansambel või üksiksolist saavutab juba küllaldaselt hea taseme, siis on võimalik esineda erinevates kohtades, võimalus osa võtta festivalidest ja konkurssidest. Näiteks ansambel "Lustige" esines Pärnu rahvusvahelistel akordionipäevadel (saavutati I koht), esines Võru festivalil, toimusid mitmed huvitavad kontsertreisid Soome jne. Kunstide Maja korraldab ekskursioone, kontsertreise ja need on suureks stiimuliks õpilastele.

Tulge õppima akordionit, sest pillimäng on heaks hobiks ja muusika muudab meie elu kaunimaks ning elamusterohkemaks.

 

 

 

 

 

 

Andrus Ostrovi akordionistuudio

 

Tel. 5214567

Email: andrus.ostrov@gmail.com

 

Kuna akordion on erinevate võimalustega pill, võimaldab see instrument mängida väga mitmekülgset repertuaari. Õppimisel arvestame just iga lapse võimekust ja isikupära, suunates need muusikasse. Meil on võimalik õppida nii soolo, kui ansamblimängu.

Iga aasta toimuvad ka regulaarsed ühislaagrid, konkursid, festivalid, kontserdid.

Akordionisse on oodatud nii poisid kui tüdrukud alates vanusest 8 aastat.

 

 

 

 

 

Marju Mäe flöödi- ja plokkflöödistuudio

 

 

 

Plokkflöödi ja flöödiõpinguid võib alustada alates kuuendast eluaastast kuid alati on oodatud ka vanemad õpilased. Õpetajaks on Marju Mäe, kes õpetab sama eriala ka Pärnu Muusikakoolis. Tunnis tegeleme nii soolopaladega kui ka ansambliõppega. Vähemalt kaks korda aastas esineme klassikontserdil. Plokkflöödiansambel esineb igal aastal Pärnus toimuval vabariiklikul plokkflöödiansamblite päeval.

 

Kontakttelefon: 56474204

 

 

 

 

Jelena Potštari Klaveristuudio

 

tel. 55653795

 

Pärnu Kunstide Maja paljude huvialaringide hulgas on lastel võimalus omandada algteadmisi ka klaverimängu alal. Klaveriõppe põhiülesandeks on kasvatada armastust muusika vastu ja õpetada klaverimängu oskust. Õppima võetakse 6-12 aastaseid õpilasi. Vajalik on klaveri olemasolu kodus. Õpilaste vastuvõtmisel toimub nende musikaalsuse kontroll ( laulmine, rütmiharjutused). Tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Kord kuus esinevad õpilased ringisisesel kontserdil, mis arendab õpilaste esinemisjulgust ja näitab omandatud oskusi. Poolaasta lõpus toimuvatele kontsertidele ootame ka lapsevanemaid ja kõiki huvilisi. Repertuaari valikul arvestatakse peale õpetaja soovituste ka laste huvisid. Edasijõudnutel on võimalus osaleda instrumentaalansamblite koosseisus.

 

 

 

 

KANDLEÕPE

 

õp. Tiit Erm ja Raili Käär

 

tel. 5157959

 

Pärnu Kunstide majas saab õppida kromaatilist kannelt, mis on võrdne pill teiste pillide hulgas. Kandlemängu võib alsutada juba 6. eluaastast. Pilli ei pea ise omama, see on kooli poolt. Kromaatilisel kandlel on võimalik mängida nii rahvamuusikat kui ka klassikat. Kohe kui esimesed mänguoskused omandatud, saab õpilane lülituda koosmänguks ansamblisse, mis toob juurde mängulusti ja erinevaid esinemisvõimalusi. Kandleõpilased on edukalt osa võtnud nii vabariiklikest kui ka rahvusvahelistest konkurssidest. Kristina Põldmaa saavutas 2012.a. Muusikakoolide Liidu korraldatud konkursil "Noor talent" oma vanuses III koha, 2012.a. rahvusvahelisel laulu- ja instrumentalistide konkursil "Majowa Nutka" Poolas saavutas Triin Schneider hõbediplomi ja kandleansambel kulddiplomi (koosseisus Triin Schneider, Kristina Põldmaa, Raili Käär ja Osvald Leidur).

 

 

 

 

 

 

Harf - õp. Tiinamai Keskpaik

 

 

 

 

Valeri Trahhatšjovi Kitarri- ja löökpillistuudio

 

Klassikaline kitarr on populaarne pill üle kogu maailma. Kitarri saavad õppida kõik soovijad alates 6ndast eluaastast. Kitarri mängitakse nii soolopillina kui ka saatepillina estraadiorkestrites,ansamblites ja rock bändides.Löökriistadel mängitakse sümfooniaorkestrites,estraadiansamblites ja rock bändides. Meie koolis saab õppida löökpille estraadiansamblites mängimiseks.Löökpille saavad õppida kõik soovijad alates 10ndast eluaastast. Tel. 5578818

 

 

 

 

 

 

 

 

KITARR

 

 

Õp. Üllar Kallau

 

Kitarriõpetus klassikast rockini, algajatele ja edasijõudnutele!

 

Individuaalõpe, grupitunnid ja ansamblid.

 

Kitarriõpetus baseerub traditsioonilisel õpetusel, õpime noodi- ,tabulatuuri- ja akordilugemist, kitarrimängu ajalugu ja erinevaid stiile. Repertuaar koosneb lihtsatest lastelauludest, klassikalisest kitarrirepertuaarist ja popmuusika paladest. Tutvume eri tüüpi kitarridega, võimendustega, efektiplokkidega.

 

E-mail - yllar@parnublues.ee

 

 

 

 

 

 

Noodiõpetus

 

õp.Katri Iilane

 

Solfedžo on üks tore tund kus õpitakse palju - koputatakse rütme, õpitakse noodikirja, lauldakse, kirjutatakse muusikalisi diktaate ja saadakse targemaks muusika teoorias. Et mõista tähtharmooniat ning ,,rääkida ühes keeles`` õpime lisaks nootide silpnimetustele ka tähtnimetusi. Kõik need väljatoodud oskused toetavad pilliõpetust.

 

Traditsiooniliseks on saanud poolaasta testid, mis viiakse läbi õpilaste õppetaseme ühtlustamiseks ning õpetajale tagasiside andmiseks. Tunnid toimuvad 1 kord nädalas ning solfedžo põhiõpe kestab Kunstide Majas 1 aasta. Täiendavalt on võimalik õppida solfedžot õpilastel, kes soovivad muusikaõpinguid jätkata kõrgemates koolides.

 

 

Kitarr

 

õp.Katri Iilane

 

 

Võimalus õppida nii individuaal- kui rühmaõppes (2-4 õpilast). Tunni kestus 45 min, individuaalõppes õppijatele lisaks ansamblitund 40 min.

 

Õppetöö toimub õpilaste võimekust ja soove arvestavate individuaalainekavade alusel. Õppetöö kestus ja õpilase aines edasijõudmise kiirus sõltub õpilase võimekusest. Õppekursuse lõpetamisel antakse tunnistus, kus on näidatud kursusel läbivõetud õppematerjalid. Õpinguid alustame akustilise kitarriga, hiljem elektro-akustilisel ja basskitarril.

 

Algõppes toimub üldine kitarri- ja muusikaõpe ning lihtsamate kitarritehnikate arendamine.

 

Õpitakse kitarrimängu aluseid - häälestamine, lahtised akordid ja sõrmitsemine, TAB lugemine ning mäng I positsioonis. Mängime lihtsamaid rahvaviise, eri ajastute kitarripalu, õpime lihtsamaid muusikastiile. Koostöös lauluõpetaja Margrit Kitsega saavad õpilased juba algõppes ka laulja saatepraktika kitarril. Algõppes võimalik õppida 2-4 aastat.

 

Põhiõppes omandame klassikalise kitarrimängu põhialused. Koostöös viiuliõpetaja Pirgit Reaga anname parematele õpilastele võimaluse musitseerida koos viiuliõpilastega. Jätkub koostöö M.Kitse laululastega, põhiõppe laulusaated sisaldavad maitsekaid, stiilseid, variatsi-oonidega laulusaateid. Õpime mängima raskemaid muusikastiile, improviseerimist. Põhiõppe teisel poolel avaneb edukamatel võimalus mängida kooli orkestris. Õppeaja jooksul on rohkeid võimalusi osaleda majasisestel ja - välistel kontserditel ning konkurssidel. Põhiõppes võimalus õppida 3-5 aastat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 41 798 - kantselei, 44 31 395 - garderoob, 44 45 850 - faks. Pühavaimu 8 Pärnu, 80010. E-mail: opmaja@parnu.ee